Louis Seize XVI stijl

De Lodewijk XVI-stijl is een van de Lodewijk stijlen vernoemd naar de Franse koning Lodewijk XVI die regeerde van 1774 tot 1792. In Frankrijk wordt deze stijl de Louis Seize-stijl genoemd.

Soberder vormgeving

Het einde van de 18e-eeuw was een periode van economische neergang. Dat had zijn weerslag op de meubelstijlen. De zwierige rococostijl van Lodewijk XV maakte plaats voor een soberder vormgeving, het classicisme van de Louis XVI-periode. Hierbij waren rechte symmetrische meubelen populair. De meubelen werden voorzien van klassieke ornamentiek uit de oudheid. De cannelures op de zijlijsten, tandlijsten aan de onder of bovenkanten en het dak in de vorm van een fronton of timpaan van een  tempel, slingers of vazen zijn hier duidelijke voorbeelden van.

louis seize stijl   secretaire louis seize japonais

Transitieperiode

Er bestaan uiteraard ook meubelen uit de overgangsperiode van de ene stijl naar de andere, dit wordt ook wel een transitieperiode genoemd.
Zie onderstaand een meubel uit de overgangsperiode van Louis Quinze naar Louis Seize.

Louis-Quinze-Louis-Seize