Restauratie

Meubelrestauratie

Veel van onze meubelen worden in eigen beheer gerestaureerd.
Wij zijn voorzien van een goed geoutilleerde werkplaats waarin diverse restauratietechnieken kunnen worden uitgevoerd. U kunt hierbij denken aan het ophogen van tafels, verlijmen van panelen, opvullen van scheuren en/of naden, herstel van fineerschade, verwijderen van vlekken of het terugbrengen van kleur.

Behoud van patine

Bij het restaureren van meubelen zijn wij van mening dat het fraaiste resultaat wordt verkregen indien de originele patine hierbij niet verloren gaat. Het is juist deze patine die een antiek meubel zijn uitstraling geeft.
Het is dus niet onze insteek een meubel te ‘over-restaureren’.

meubel restauratie

Originele materialen

De restauraties vinden zoveel mogelijk plaats met het gebruik maken van originele materialen.
Wij maken zoveel als mogelijk gebruik van originele materialen of voor een reproductie hiervan, welke het uiterlijk hebben van het oorspronkelijke materiaal.
Hierbij kunt u denken aan oude sloten, sleutels, oud beslag, etc.

originele materialen

Werkwijze

In overleg met u zal bepaald worden wat er aan het meubel dient te gebeuren. Hierbij kan er ook gekozen worden voor een deelrestauratie.
U kunt hiervoor met uw meubel langskomen, wij kunnen eventueel bij u langskomen of u kunt foto’s mailen op basis waarvan een inschatting kan worden gemaakt omtrent de werkzaamheden en de hierbij behorende tijdsduur.
Vervolgens zal hiervoor een vrijblijvende offerte worden uitgebracht.
U kunt vervolgens beslissen of u de restauratie wilt laten uitvoeren.

meubelwas